Millenniaalien polut

Tilauksen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Ilmainen

Tervetuloa verkkokurssille! Tämä on kurssin ensimmäinen versio. Anna palautetta kurssin jälkeen, niin korjaamme bugit ja kehitämme kurssia edelleen. Palautelinkki on viimeisellä oppitunnilla.

Millenniaalien polut ovat reittejä aitoon ja läsnäolevaan kirkkoon. Tämä verkkokurssi antaa sinulle ajattelumalleja ja työvälineitä Y- ja Z-sukupolvien elämäntapojen ja arvojen tunnistamiseen sekä seurakunnan toimintojen jäsentämiseen ja kehittämiseen ihmislähtöiseksi.

Kurssin laajuus on noin 0,5 op eli sen opiskeluun kuluu noin kaksi kokonaista työpäivää. Kurssitehtävien tekemiseen kannattaa varata kuitenkin tuota pidempi ajanjakso. Tehtävät kootaan kurssin työkirjaan, jonka voit ladata ensimmäisellä oppitunnilla.

Lähde liikkeelle oppitunnista 1 – Miten kirkko vastaa uusien sukupolvien tarpeisiin?

Kurssi sisältö

1. Miten kirkko vastaa uusien sukupolvien tarpeisiin?

Sukupolvien vaihtuessa tapahtuva kulttuurinen muutos kutsuu kirkkoa uudistamaan toimintatapojaan. Kuulemisen, kohtaamisen ja yhdessä tekemisen kautta kristillinen usko muovautuu yhä uudelleen ja tuo merkityksiä uusien sukupolvien elämään. Millenniaalien polut on työväline seurakunnille tähän muutokseen.

2. Oman alueesi ihmiset

Valtakunnallisen yleisen datan lisäksi on runsaasti saatavilla tietoa oman alueen ihmisitä. Tiedot päivittyvät ja tilanteet muuttuvat, joten datan äärelle on hyvä palata ja tarkistaa, millaisia ihmisiä nykyään alueellamme asuu.

3. Y- ja Z-sukupolvet: neljä ikkunaa elämätapaan, arvoihin ja asenteisiin

Millenniaalidata tarjoaa välineitä tietoperäiseen toiminnan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Profiilit heijastelevat aikamme virtauksia niin eri puolilla Suomea kuin laajemmin länsimaissa.

4. Syvennä oman alueesi millenniaaliprofiileja

Seurakuntasi jäsenistä kerättyä tietoa voi hyödyntää monin eri tavoin. Yksi tapa on luoda segmenttitiedon pohjalta kuvitteelliset paikalliset henkilöhahmot. Eläytymällä heidän rooliinsa saa ymmärrystä siitä, millainen seurakuntayhteys olisi heille tai hänelle mieluisa ja toimiva.

5. Hengellisyys omana vapaana tilana

Millenniaaleille on tärkeää muodostaa itse oma maailmankatsomuksensa ja valita tapoja harjoittaa hengellisyyttään. Kirkko voi tarjota kristinuskon peiliksi, jota vasten omaa maailmankatsomustaan voi pohtia ja avata reittejä saamaan uskoa, toivoa ja rakkautta elämään.
Nainen pitelee puhelinta ja kahvia

6. Viestintä vuorovaikutuksena ja yhteytenä

Millenniaaleille kirkko on olemassa ja näkyvissä lähes ainoastaan median kautta. Viestintä itsessään on tapa tavoittaa ja kohdata ihmisiä – ei (vain) väline toimintaan kutsumiselle. Viestintä luo mielikuvan kirkosta: joko luotaantyöntävän tai kutsuvan, stereotypioita vahvistavan tai niitä haastavan. Viestintä luo käsityksen siitä, mikä ja millainen on kirkon sanoma ja millaisia asioita kirkko yhteisönä edustaa.

7. Muuttuva yhteisöllisyys

Millenniaalit kaipaavat erilaista yhteisöllisyyttä kuin aiemmat sukupolvet. Nuoremmille yhteisöissä tärkeää on samanhenkisyys ja samojen arvojen jakaminen. Luontevia yhteisöjä ovat perheen lisäksi itse valitut, samanhenkisten läheisten ihmisten kanssa muodostetut yhteisöt tai vaihtoehtoisesti yhteisen mielenkiinnon kohteen, kuten harrastuksen, ympärille muodostuvat väliaikaiset yhteisöt.   

8. Halu tehdä hyvää

Millenniaalit, kuten suomalaiset ylipäätään, arvostavat kirkon diakoniatyötä, mutta nykyiset seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tavat eivät välttämättä aina onnistu kanavoimaan hyvän tekemisen tahtoa toiminnaksi. Millenniaalille arkiset valinnat ovat tapa vastata maailman ongelmiin toimien aktiivisesti. Kulutusvalinnat ja toiminta omassa lähipiirissä nähdään osana jopa maailmanlaajuista vaikuttamisen verkostoa.

9. Elämäntilanteet kohtaamisen paikkoina

Elämän käännekohdissa pohditaan usein omia arvoja, maailmankatsomusta, elämän valintoja sekä omaa kiinnittymistä yhteisöihin. Osaan elämän taitekohdista liittyy kirkollisia toimituksia. Millenniaalisukupolven elämäntavat ovat haastaneet näitä perinteitä, jolloin toimitukset eivät enää toimi kohtaamispisteenä suhteessa seurakuntaan. Toisaalta nuorten aikuisten elämään liittyy monia muita taitekohtia, joihin ei liity kirkollisia toimituksia.

10. Polkujen rakentaminen

Jokainen seurakunta rakentaa omat polkunsa eri tavoin, alueensa ihmiset, olemassa olevat hyvät toimintamallit ja paikalliset kehittämistarpeet huomioiden. Kehittämistyöhön kuuluu sekä ihmisten kuuleminen ja mukaan ottaminen että toimintaympäristö- ja jäsenanalyysi, seurakunnan nykytilan arviointi, resurssien suuntaaminen ja kehittämiskokeilut.