Tulevaisuustoivo

Tämän kurssin jälkeen tulevaisuusajattelusi on laajempaa ja syvempää ja näet uusia mahdollisuuksia kirkon tulevaisuuteen. Mitä jos tulevaisuus onkin parempi kuin uskallamme toivoa? Tämän kurssin tavoitteena on antaa sinulle lisää tulevaisuustoivoa ja siten tulevaisuusvaltaa sekä omassa työssäsi että omassa elämässäsi.

Kurssin osiot koostuvat lyhyistä teksteistä, kuvista ja videoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä, joita voit tehdä oman ajattelusi virittämiseksi. Kurssin tekeminen kestää 1 – 2 tuntia ja sen voi tehdä osissa. Jos haluat suorittaa kurssin tehtävät ja saada kurssin suorittamisesta todistuksen, kirjaudu sisään kurssille. Ilman kirjautumista pääset tutustumaan kurssin teksti- ja videosisältöihin, mutta et pääse suorittamaan kurssin tehtäviä etkä sen vuoksi saa suorituksesta todistusta.

Kurssia voi hyödyntää työyhteisön tai luottamushenkilöiden tulevaisuuskeskustelun virittämiseen tai tuomaan näkökulmia oman työn kehittämiseen.

Kurssin voi liittää osaksi laajempaa koulutusta.

Kurssi nostaa esiin erilaisia näkökulmia liittyen kirkon tulevaisuuteen, toimintaympäristöön ja toiminnan mahdollisuuksiin.

Kurssi sisältö

1. Johdanto

Tähän kurssiin olemme koonneet kirkon kehittämistyössä keskeisinä pitämiämme teemoja. Kurssin osiot koostuvat lyhyistä teksteistä, joistakin kuvista ja muutamista videoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä, joita voit tehdä oman ajattelusi virittämiseksi. Toivomme, että tämä kurssi antaisi sinulle lisää tulevaisuusvaltaa sekä omassa työssäsi että omassa elämässäsi.

2. Vaikuttaminen ja osallisuus

Vaikuttaminen vaatii usein pitkäjänteistä työtä ja luovuutta. Harvoin ensimmäinen yritys vaikuttaa onnistuu. Kuinka työntekijänä saan ääneni kuuluviin kirkossa? Miten voin itse vaikuttaa?
pieni kasvin verso kasvaa maasta ja sitä kastellaan

3. Kestävyys

Tämä luku vastaa kysymykseen "Mitä jokaisen kehittämisestä kiinnostuneen olisi hyvä tietää kestävyysteemoista?". Olemme koonneet keskeisimmät termit ja muutamat toiminnan askeleet, jotka ainakin kannattaa ottaa haltuun, sekä joukon linkkejä, joista voi perehtyä näihin teemoihin lisää.
kädet ristissä

4. Toivon teologia

Toivo on kristinuskossa keskeinen hyve uskon ja rakkauden rinnalla. Mikä on toivon merkitys, kun katsotaan tulevaan?

5. Resurssit

Tässä osiossa pääset tutustumaan eri organisaatioiden ja toimijoiden näkökulmasta siihen, miten erilaisia resurssien ja vaikuttavuuden suhteeseen, jäsenyyteen sekä organisaation vaikuttavuuteen ja merkitykseen liittyviä kysymyksiä voi käsitellä. Millaisia mahdollisuuksia resurssien niukkuuteen liittyy? Erilaiset ja uudenlaiset näkökulmat resursseihin voivat myös tuoda toivoa.
ihmisten käsiä, jotka ojentavat pöydän keskelle toisiaan täydentäviä palapelin paloja

6. Konkreettiset työvälineet

Tervetuloa tutustumaan konkreettisiin työvälineisiin, joilla voit tuoda tulevaisuustoivoa työyhteisöön!

7. Kurssin päätös

Kurssin päätteeksi vastaat itsearviointikyselyyn ja pohdit, mitä uusia ajatuksia kurssi sinussa synnytti.