1. Johdanto

Tervetuloa Tulevaisuustoivo-kurssille!

Kurssin osiot koostuvat lyhyistä teksteistä, kuvista ja muutamista videoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä, joita voi tehdä oman ajattelusi virittämiseksi. Tämän kurssin tavoitteena on antaa sinulle lisää tulevaisuustoivoa ja siten tulevaisuusvaltaa sekä omassa työssäsi että omassa elämässäsi.

Tulevaisuus ei ole pelkästään synkkiin ennusteisiin varautumista tai välttämättömän edessä selviytymistä. Tulevaisuus on myös vähintäänkin jossain määrin sitä, mitä me tämän päivän teoilla luomme. Meillä on enemmän vaikutusvaltaa tulevaisuuden sisältöön, mitä tulemme arjessa ajatelleeksi. Saamme tuon tulevaisuusvallan paremmin käyttöömme, kun tutustumme omiin ajatuksiimme tulevaisuudesta. Tällä verkkokurssilla pääset vahvistamaan omaa tulevaisuustoivoasi ja siten laajentamaan tulevaisuusvaltaasi.

Tulevaisuustoivo-kurssi jakautuu seuraaviin teemoihin, joista jokaisesta on oma alalukunsa:

  • Osallisuus
  • Kestävyys
  • Toivon teologia
  • Resurssit
  • Konkreettiset työvälineet

Tarve kurssikokonaisuudelle nousi kirkon kehittäjien keskusteluissa. Niin tartuimme tuumasta toimeen: kokosimme tähän kurssikokonaisuuteen kirkon tulevaisuustyössä keskeisinä pidettyjä teemoja. Keitä olemme me? Esittäydymme alla lyhyesti ja kerromme samalla, mitä meille merkitsee tulevaisuustoivo.

Kurssin tekemisen ohjeet

Tulevaisuustoivo-kurssin osiot koostuvat lyhyistä teksteistä, joistakin kuvista ja muutamista videoista sekä niihin liittyvistä tehtävistä, joita voit tehdä oman ajattelusi virittämiseksi. Tämän kurssin tavoitteena on antaa sinulle lisää tulevaisuustoivoa ja siten tulevaisuusvaltaa sekä omassa työssäsi että omassa elämässäsi.  

  1. Kirjaudu sisään kurssille, jos haluat suorittaa kurssin tehtävät ja saada kurssin suorittamisesta todistuksen. Ilman kirjautumista pääset tutustumaan kurssin teksti- ja videosisältöihin, mutta et pääse suorittamaan kurssin tehtäviä etkä sen vuoksi saa suorituksesta todistusta.
  2. Kurssin suorittaminen kestää 1-2 tuntia. Voit tehdä kurssin osissa ja haluamassasi järjestyksessä.
  3. Paina aina luvun lopuksi Merkitse suoritetuksi -nappia.
  4. Tee kaikki tehtävät, jotta saat kurssista todistuksen. Tämän kurssin laatijat pääsevät lukemaan kaikki tehtävät. Tehtävän yhteydessä kerrotaan, jos kaikki osallistujat näkevät tehtävän tulokset (esim. sanapilvi).

Käsitteitä, termejä

Olemme koostaneet tähän muutamia yleisiä kehittämiseen liittyviä termejä. Plus-merkistä avautuu muutaman lauseen selitys.

Reflektointi

Jonkun asian tarkastelua, pohdiskelua ja arviointia yksin tai yhdessä.

Fasilitointi

Työskentelyn ohjaaminen. Fasilitoija esimerkiksi huolehtii työpajan rakenteesta, aikataulusta, ohjaa työskentelyä, jäsentää keskustelua ja koostaa lopputulokset.

Kiteyttäminen

Keskeisten kohtien poimiminen puhutusta. Kiteyttäminen on tiivistämistä, olennaisen jäsentämistä. Kiteyttäminen on tärkeä vaihe sekä työskentelyn keskellä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, että sen päätteeksi.

Peilaaminen

Voidaan käyttää tarkoittaen vertaamista, eli jotain asiaa peilataan johonkin toiseen. Tavoitteena on ymmärtää teemasta enemmän.

Virittäytyminen

Työskentelyn aluksi tai joskus myös työskentelyn keskellä jotain sellaista tekemistä, joka auttaa olemaan läsnä ja valppaana seuraavaa asiaa varten. Tekeminen valitaan sen mukaan, mihin halutaan virittäytyä. Läsnäoloon ja keskittymiseen virittää esimerkiksi muutama syvä hengitys. Luovuuteen taas virittää esimerkiksi tehtävät, joissa laitetaan keho ja ilo liikkeelle!

Pelillisyys

Hyödynnetään pelin toimintalogiikkaa esimerkiksi toiminnan kehittämisessä tai suunnittelussa. Käsiteltävät teemat koostetaan esimerkiksi lautapelin tai korttipelin muotoon. Kun käsiteltävä asia onkin peli, työskentelytapa ruokkii luovuutta ja auttaa katsomaan asioita erilaisista näkökulmista. Tällöin löydetään ehkä uusia vaihtoehtoja ja ratkaisuja, joita ei tavanomaisella keskustelulla olisi tullut esiin.

Yhteiskehittäminen

Yhteistyön vahvempi muoto, jossa eri organisaatioissa toimivat kehittävät samaa toimintaa tai teemaa siten, että hyödynnetään eri tahojen osaamista ja kokemusta yhteiseksi hyväksi. Yhteiskehittämisen etuna on myös kehittämistyössä tapahtuneen oppimisen hyödyntäminen kaikissa mukana olevissa organisaatioissa.

TOSU / TOKE / TTS

Lyhenteet vaihtelevat hieman eri organisaatioissa, mutta vuosittain toistuviin toiminnan suunnittelun ja arvioinnin prosesseille ja asiakirjoille muodostuu tällaisia lyhenteitä. Tavallisimmat:
Tosu = Toimintasuunnitelma
Toke = Toimintakertomus
TTS = Toiminnan ja talouden suunnittelu