2. Vaikuttaminen ja osallisuus

Vaikuttaminen edellyttää osallisuuden kokemusta. Vaikuttaminen vaatii usein myös pitkäjänteistä työtä ja luovuutta. Harvoin ensimmäinen yritys vaikuttaa onnistuu. Kuinka työntekijänä saan ääneni kuuluviin kirkossa? Miten voin itse vaikuttaa?

Oman idean läpiviemiseksi kannattaa ottaa käyttöön samanaikaisesti monia vaikuttamisen kanavia sekä pyrkiä ymmärtämään sitä, miksi muutos ei ole vielä onnistunut. Millaiset pelot, huolet, ennakkoluulot ja ajatusmallit ovat vastustuksen taustalla?

Alla on esitelty erilaisia virallisia vaikuttamisen tapoja ja päätöksiä tekeviä ryhmiä. Tutustumalla eri päätöksentekoelimien vastuisiin, voit suunnata kehittämisideoitasi suoraan ihmisille, joilla on valta päättää asiasta.

Miten kirkkoon voi vaikuttaa?

Osallisuuden kokemus motivoi vaikuttamaan

Vaikuttamalla pystymme muuttamaan asioita. Muutosta on kuitenkin vaikea saada aikaan yksin. Seurakunnan työntekijänä tapaat työssäsi ihmisiä monenlaisista eri elämäntilanteista.

Toivon voima elää vahvimmin suhteessa toisiin: Mitä voin tehdä toisille hyödyttääkseni heitä kokien samalla merkityksellisyyttä tekemisessäni? Missä voin kohdata omia tarpeitani ja toiveitani, mutta olla samalla toisille hyödyksi ja edesauttaa yhteistä hyvää? Mikä on minun roolini inhimillisemmän perheen, ystävyyssuhteiden, työpaikan ja yhteiskunnan rakentumisessa?”

-Maaret Kallio

Osallisuus on sitä, että voimme tuntea kuuluvamme johonkin. Mikä voisikaan olla parempi paikka kokea osallisuutta kuin seurakunta! Arjen työssäsi sinulla on mahdollisuus vahvistaa seurakuntasi alueella elävien ihmisten osallisuutta. Kauas ei tarvitse lähteä. Keitä kohtaat tänään? Mikä voisi olla sellainen yksittäinen teko tai lause, jolla voisit lisätä tapaamasi ihmisen osallisuutta tai toivoa paremmasta tulevaisuudesta? Alla olevasta kuvasta voit lukea kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun kokemus osallisuudesta ja toivosta on lisääntynyt.

Keitä sinä kohtaat tänään? Mikä voisi olla te teko, jolla voisit vahvistaa ympärilläsi olevien ihmisten toivoa ja osallisuutta?